Cokesfabrieken

In cokesfabrieken wordt steenkool omgezet in cokes, die als brandstof voor hoogovens (in staalfabrieken) gebruikt wordt.

Advertenties